OPINIIULTIMELE ARTICOLE

MARE SĂRBĂTOARE ÎN ȚARA ALMĂJULUI

ALMAJANA 1În ziua de 25 aprilie 2014 a avut loc, în sala Societății Culturale ”Izvoare almăjene” din Bozovici, o mare sărbătoare de cinstire și prețuire a revistei ”Almăjana” și a creatorului ei – prof. poet Iosif Băcilă – la împlinirea vârstei de 15 ani. Aceasta dovedește că almăjenii ştiu să-și prețuiască valorile.
În Grădina Maicii Domnului, care este România, există un colț de rai numit Țara Almăjului. Străbătută de la nord la sud de râul Nera cu direcția nord – sud, are forma unei cruci cu brațul orizontal între satele Pătaș și Putna ( de la vest la est) ori vertical între Borloveni și Dalboșeț ( de la nord la sud) care face legătura între cer și pământ.
Râul Nera a adus dar din harul Divin – din muntele sacru Semenic la Dalboșeț unde a apărut harnicul Iosif Băcilă, la 12 septembrie 1947. Înzestrat cu alese însușiri sufletești și produs al bunei cuviințe moștenite din sânul cald şi sfânt al familiei, cultivate întâi în casa părinților, continuată apoi în școală, care i-au asigurat o cultură generală solidă. Astfel s-a conturat o personalitate de intelectual care a știut să-și cultive o identitate românească asumată pe lungul drum al devenirii sale.
Smerit și cuminte, tânărul almăjan la poarta de trecere în viață, a ales să slujească ”Altarul școlii” privind cu dragoste și sfială viața satului. În timp a adunat multă înțelepciune, tact pedagogic și răbdare, iar peste toate multă dragoste față de cei dornici să învețe, să se instruiască. Trudnicul dascăl de sorginte Socrato-Cristo-Haretist s-a evidențiat și ca poet și ca un neîntrecut publicist. Numeroase studii și articole a publicat în zeci de reviste din Banat, din țară și afară. A fost și este membru în diferite societăți culturale și literare naționale și internaționale. Toate acestea îl recomandau pentru o catedră la orice universitate sau în posturi culturale la nivel înalt, dar profesorul Iosif Băcilă a preferat să rămână în Almăjul lui drag și se transferă de la Școala din Dalboșeț la Liceul din Bozovici.
Domnul Trandafir al Țării Almăjului, cu cunoștințe temeinice și minte ordonată, se exprimă la fel de bine prin inteligența inimii și căldura sufletului, transmițând nețărmurita sa dragoste faţă de tot ce-i românesc învățăceilor și cititorilor poeziilor și articolelor sale. Este conștient că pentru a trăi prezentul și a proiecta viitorul este nevoie de a cunoaște trecutul. Pentru aceasta, pe lângă activitatea la clasă, a creat o revistă de cultură a Liceului Eftimie Murgu din Bozovici, numită ”Almăjana”. Redactorul șef – prof. Iosif Băcilă și colegiul de redacție – format din profesori almăjeni – și-au propus ca “Almăjana” să fie o ”Vestală” ( preoteasă) care să apere focul sacru din vatra strămoșească la românii almăjeni, focul din suflet, pe de-o parte, iar pe de altă parte să fie o pepinieră pentru tinerii intelectuali din zonă. A redat știri despre dispariția marilor imperii. Formarea de țări și națiuni noi. Formarea României Mari ca piatră de temelie a echilibrului european. A prezentat aspecte din vremea marilor războaie, rapturi, instalarea stalinismului, apărarea valorilor democratice prin acțiunile de partizani.
Om înzestrat cu spirit practic și ctitor de conștiințe curate, prof. Iosif Băcilă și-a asumat creșterea a două fete: Florina Maria Băcilă și “Almăjana”. Amândouă au ajuns la nivelul așteptat: “Almăjana”  la 15 ani, iar Florina a ajuns profesor universitar, doctor. Tânăra profesoară, rod al bunei creșteri, a ieșit din rădăcina almăjană cu revoluțianismul lui Eftimie Murgu, cu știința dr. Ion Sîrbu și tenacitatea și perseverența lui Traian Doda. O triadă în același spirit cu multă smerenie, altruism și simplitate. A ales ca armă de luptă cuvântul pentru că Limba, element de coeziune a unui popor, care alături de credință și spațiu formează națiunea noastră mioritică.
Întâlnirea de la Bozovici din 25 aprilie ne-a oferit tuturor prilejul de a fi împreună într-o lucrare de zidire sufletească. Lucrările simpozionului organizat cu prilejul sărbătoririi revistei “Almăjana”  și a prezentării opului „Ţara Almăjului – Studiu geografic”, de Ana Neli Ianăş, a volumului de versuri „Poeme semenice”, de Iosif Băcilă, și a cărții dr. Iosif Bădescu ”Cum am devenit medic” au debutat cu salutul primarului comunei Adrian Stoicu și cu o rugăciune rostită de preotul Ion Cherescu. Publicul a fost format din scriitori consacrați, istorici, profesori universitari, profesori, ingineri și medici, elevi și studenți. Tinerii și-au exprimat bucuria că au stat alături, pe aceeași bancă cu scriitori adevărați, vii, modele de viață și istorie. Toți s-au bucurat de prezența învățătorilor octogenari Vasile Popovici și Marin Jurchescu.
Manifestările au fost onorate de prezența unor mari cărturari din Timișoara: prof. univ. dr. Mirela Ioana Borchin , lector univ. dr. Florina Maria Băcilă, prof. dr.ing. Alimpie Ignea, prof. univ. dr. Dumitru Popovici și masteranda Maria Vâtcă. Din Reșița: prof. Gheorghe Jurma, Marcu Mihail Deleanu, Dan Oberșterescu, Angelica Herac – din partea Centrului Cultural Reșița. Din Oravița: prof. Ioan Nicolae Cenda, poetul Nicolae Irimia, Nicolae Pătruț, Nicolae Murgu și directorul Teatrului  Vechi „Mihai Eminescu” – Ionel Bota. Din Anina: Mihai Chiper – red. şef la revista ”Arcadia”, poeții Maria Chiper și Ion Rășinaru. Din Marga a fost prezent inginerul poet Nicolae Preda. De asemenea, au participat mulți localnici și membrii Societății Cuturale ”Izvoare Almăjene” în al cărei local s-a ținut măreaţa manifestarea.

Participanții au venit să-și exprime recunoștința față de revistă și de redactorul șef prof. Iosif Băcilă pentru efortul făcut de a păstra tradiția românească în acești ani. Prof. dr. Florina Maria Băcilă, remarcată prin perseverență, dorința de cunoaștere și cunoștințele vaste acumulate, care alături de prietenele ei, surorile Vâtcă, îți dau senzația de bine, de speranța că viitorul este pe mâini bune a dat cuvântul președintelui Societății Izvoare almăjene, Gheorghe Fulga, care a prezentat publicului sentimentele sale adânc marcate de importanța evenimentului. Apoi prof. Iosif Băcilă a vorbit despre aspecte din viața revistei “Almăjana”  în cei 15 ani și a prezentat cărțile ”Poeme-Semenice” și ”Cum am devenit medic”. Au mai vorbit prof. dr.ing. Alimpie Ignea, care a ținut o frumoasă alocațiune despre valorile culturale ale Almăjului și respectarea lor, iar lector  dr. Florina Băcilă a citit minunatul mesaj trimis de prof. dr. Dumitru Popovici – președintele Societății “Ţara Almăjului” din Timișoara. Valoarea lucrărilor simpozionului, un adevărat act cultural, a reieșit și din ploaia de aplauze ale numerosului public. De o deosebită apreciere s-a bucurat expunerea profesorului Gheorghe Jurma, adevărat apostol al culturii românești, căci toate realizările sale în domeniul culturii sunt predici vii ale credinței și năzuinței sale spre Adevăr. De același respect și aprecieri s-au bucurat expunerile prof. Ioan Nicolae Cenda, prof. dr. Marcu Mihail Deleanu, prof. Florica Țunea și alții. Vorbitorii au evocat sentimental personalitatea revistei, a colectivului de redacție și a redactorului șef.
Despre cartea doctorului Iosif Badescu a vorbit cu alese cuvinte poetul Nicolae Sîrbu. Cartea prezintă trecutul, cu date despre Almăjului şi Liceul din Bozovici, dând un viitor prezentului.
Din comunicările prezentate s-a putut constata că poetul Iosif Băcilă demonstrează talent literar, dar şi o conștiință civică mereu preocupată de soarta românismului în context european și mondial. Au evidențiat comuniunea operei poetului cu natura, cu înțelepciunea omului simplu. Cartea prezentată își are drumul spre mintea și inima cititorului, fiind o lucrare de largă respirație artistică, ce va rodi bucurii în sufletele celor care o citesc.
S-a subliniat că “Almăjana”  a redat imaginea efigie a personalităților almăjene și naționale și că redactorii revistei au renunțat la ei înșiși pentru a strânge în lada de zestre a istoriei părți din tezaurul național al culturii Văii Almăjului și Banatului.
Evenimentul, expunerile au pătruns în intimitatea trăirilor intense a celor prezenți. Au evidențiat că ”a fi mai mare nu înseamnă a stăpâni peste alții, ci a sluji tuturor”.
A fost o atmosferă caldă, primitoare pe care almăjenii nu o vor uita și astfel s-a creat o legătură sufletească delicată, o legătură de dragoste reală pentru limbă, neam și credință.
Revista, viața de dascăl și opera poetică arată că prof. Iosif Băcilă a știut să dea un sens uman, plin de generozitate și bunătate întregii lui vieți închinate binelui și frumosului, științei și oamenilor. O viață caracterizată prin continuitate în identitate românească.
Lucrările simpozionului s-au încheiat cu frumoase melodii cântate de fanfara de copii de la Bănia, dirijată de maestrul Ion Albu – veșnicul tânăr artist almăjan.
În ultima parte a manifestării participanții au fost invitaţi să guste din bucatele pregătite cu multă dragoste și pricepere de către gazde.
Am încercat să subliniem calitatea excepțională a modelului, în persoana celor sărbătoriți, pentru a fi descoperit de generațiile de urmaș în căutarea unui sens existențial.

Prof. PAVEL PANDURU

 

Comments (1)

  1. O binemeritata si mult asteptata prezentare,facuta avantat si competent,despre Revista „Almajana” si parintele ei,Profesorul si Poetul Iosif Bacila.
    Revista „Almajana” este o prezenta unica in cultura romaneasca si este dezchizatoare de drumuri.Revista promoveaza identitatea locala si notiunea de unitate in diversitate.

Comment here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.